16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Školní poradenské pracoviště > Výchovní poradci

Výchovní poradci

Přehled výchovných poradců

budova školy výchovný poradce kontakt konzultační hodiny

Poděbradská 179/1

Mgr. Michal Dittmayer

266-039-349

Sudý týden: pondělí 16:10 - 17:30

Lichý týden: čtvrtek 13:00 - 14:30

Poděbradská 12

 Mgr. Petra Sudková

246-092-329

sudkova@copth.cz

Sudý týden: pátek 14:30 - 15:30

Lichý týden: pátek 12:45 - 13:30

Českobrodská 32a

Mgr. Eliška Křikavová

284-080-441

Sudý týden: pondělí 13:35 - 14:20

Lichý týden: středa 14:30 - 15:15 

Pod Balkánem 599

Hana Tejnorová

246-092-368

284-823-276

Sudý týden: úterý 07:00 - 08:00

Lichý týden: úterý 07:00 - 08:00

Novovysočanská 5 

Mgr. Iveta Jará

284-080-428

iveta.jara@sousluzeb.cz

Sudý týden: středa a čtvrtek 10:40 - 12:15

Lichý týden: úterý 10:40 - 12:15

Žáci z budovy školy Poděbradská 12 a Českobrodská 32a si konzultaci u výchovné poradkyně musí sjednat předem.

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Žáci zejména 1. ročníků, kteří byli v péči PPP pro specifickou poruchu učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD apod.), a nemají platnou zprávu pro SŠ, mohou žádat o nové vyšetření buď v té poradně, kde mají spis, nebo v PPP dle obvodu školy.

Nové vyšetření je nutné i kvůli nové státní maturitě. Žákům se specifickými poruchami bude udělena vyšší časová dotace, o kterou nemůžou žádat, pokud nebudou mít nové vyšetření z PPP.

Poradna pro naši školu:

PPP pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. i fax: 266 312 530, 266 310 939
E-mail: poradna9@seznam.cz

Kontaktní psycholog: PhDr. Ladislava Trpáková