Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Domů > Pro žáky a rodiče > Školní poradenské pracoviště > Výchovní poradci

Výchovní poradci

Přehled výchovných poradců

budova školy výchovný poradce telefon konzultační hodiny

Poděbradská 1

Mgr. Michal Dittmayer

266-039-349

středa 14:30 – 15:30

Poděbradská 12

Mgr. Eliška Křikavová

246-092-323

pátek 7:10 – 7:55

Pod Balkánem 599

 Hana Tejnorová

246-092-368 / 284-823-276

středa 15:15 – 16:00

Novovysočanská 5 

Mgr. Jana Kleiblová 

284-080-420

Sudý týden: středa 10:40 – 13:30
Lichý týden: pondělí 8:50 – 11:25

 

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Žáci zejména 1. ročníků, kteří byli v péči PPP pro specifickou poruchu učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD apod.), a nemají platnou zprávu pro SŠ, mohou žádat o nové vyšetření buď v té poradně, kde mají spis, nebo v PPP dle obvodu školy.

Nové vyšetření je nutné i kvůli nové státní maturitě. Žákům se specifickými poruchami bude udělena vyšší časová dotace, o kterou nemůžou žádat, pokud nebudou mít nové vyšetření z PPP.

Poradna pro naši školu:

PPP pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. i fax: 266 312 530, 266 310 939
E-mail: poradna9@seznam.cz

Kontaktní psycholog: PhDr. Ladislava Trpáková