25. 5. Viola

Zítra: Filip

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Školní poradenské pracoviště > Metodici prevence

Metodici prevence

budova školy Novovysočanská 5

Mgr. Iva Pinkasová

E-mail: iva.pinkasova@sousluzeb.cz
Tel.: 284 080 427
Sudý týden: středa 10:50 - 11:35
Lichý týden: pátek 10:50 - 11:35

budova školy Pod Balkánem 599

Hana Tejnorová

E-mail: tejnorova@copth.cz
Tel.: 246 092 368
Tel.: 284 823 276
Sudý týden: úterý 14:30 - 15:30
Lichý týden: úterý 14:30 - 15:30

budova školy Poděbradská 179/1

Mgr. Barbora Kozáková

E-mail: kozakova@copth.cz
Tel.: 266 039 034
Sudý týden: pondělí 10:50 - 11:45
Lichý týden: úterý 13:35 - 14:20

budova školy Poděbradská 12

Mgr. Michal Rychta

E-mail: rychta@copth.cz
Tel.: 246 092 330
Sudý pátek 12:45 - 13:30

Lichý pátek 12:45 - 13:30

budova školy Českobrodská 32a

Mgr. Kateřina Koláčná

E-mail: kolacna@copth.cz
Tel.: 284 080 446
Sudý čtvrtek: 16:15 – 17:00

Liché pondělí 14:30 – 15:15

 

Školní metodik prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Zaměřuji se především na prevenci rizikového chování žáků (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.).

Prevence je realizována různými aktivitami jako např. besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků.

Při své práci spolupracuji především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci.

Rovněž realizuji dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.

Z legislativy má povinnost vytvořit tzv. preventivní program, což je dokument, který v sobě zahrnuje hlavní směry působení, prostředky dosažení stanovených cílů, ale také konkrétní aktivity pedagogických pracovníků.

 

Horké linky:

Linka bezpečí (pro děti a studující do 26 let) 116 111

Terapeutické centrum Modré Dveře Praha. krizovou pomoc, pro všechny věkové kategorie - děti, dospělé https://www.modredvere.cz/cz/modre-dvere-praha

SANANIM - Adiktologická ambulance pro mladistvé (věková skupina 15-18 let) zdravotní služby (psychiatrická a adiktologická péče), základní terapeutické a poradenské služby (individuální a rodinné) a sociální práce. Tel. 608 093 035

DONA linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (nonstop) 116 006

Linka ztracené dítě (zdarma, nonstop) 116 000

Linka AIDS pomoc (bezplatná, anonymní) 800 800 980

Kraje pro bezpečný internet - e-learningový kurz pro děti a studenty nebo pro rodiče a veřejnost